Beyşehir Gölü Milli Parkı İç Anadolu Bölgesi Konya ili sınırları içindedir. 1993 yılında milli park ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 86.855hektardır. Beyşehir Gölü yüz ölçümü bakımından Van ve Tuz Gölünden sonra üçüncü büyük gölümüz olmakla birlikte, tatlı su göllerimiz içinde en büyük olanıdır.

Doğu kıyıları boyunca uzanan ve üç bin metreye yaklaşan dorukları ile Dedegöl Dağları, batıdan bakıldığında göle ayrı bir güzellik vermektedir. Göl sularının turkuaz mavisi olması, içinin adalarla, çevresinin ise dağlarla çevrilmiş olması, Beyşehir Gölünü ülkemizin en güzel göllerinden biri haline getirmektedir. Gölde tatlı su levreğisazansarıbalık ve çiçekbalığı yaşamaktadır. Adalarda ve sığ kıyılarda pelikandalgıçbalıkçıl ve yaban ördekleri kuluçka yapmakta, göçler sırasında çeşitli türden su kuşları sürüler halinde göle uğramaktadır.